Universitat de Girona MBA & Judo management

Desenvolupant competències de negociació amb els participants del MBA UdG 2019. Durant el taller hem practicat técniques de kumi kata (agafades) de judo incorporant allò que hem après amb diferents adversaris a les ofertes i contraofertes dins els processos de negociació. Crear confiança entre els negociadors i aprendre el màxim possible sobre els nostres/seus punts forts i febles.

Ser capaços de respondre ràpidament a la informació proporcionada, com en un combat de judo.