Què és Judo Management?

Un training per a empreses i tot tipus d´organitzacions, amb una metodologia innovadora que aprofita les analogies entre el management i els fonaments del Judo, “el camí de la flexibilitat,  per a  millorar les habilitats que ens ajuden a afrontar amb èxit, un entorn complex.

 ” El judo es la via per aprendre la utilització  més efectiva de la energia física i mental. “ (Jigoro  Kano , fundador del judo).

EL NOU LLIBRE JUDO MANAGEMENT

Qui no forma part d’una organització? Som éssers socials, convivim amb les nostres famílies, passem una bona part de les nostres vides en empreses, pertanyem a algun club, fins i tot el nostre grup d’amics té un propòsit i en cada àmbit, cadascú de nosaltres exerceix un paper determinat i a vegades determinant.

Judo Management és un mètode d’aprenentatge experiencial que s’aplica en empreses i universitats, i que facilita les eines necessàries per interrelacionar-nos en tot tipus d’organitzacions, seguint els valors i els principis del judo de màxima eficacia i de benestar a través de l’ajuda mutua.

Tots necessitem unes bones dosis de lideratge, d’habilitats per negociar, de capacitat per definir els nostres objectius personals i col.lectius, i també de resiliència i flexibilitat per adaptar-nos als continus canvis que es produeixen al nostre voltant. Canvis que des de l’òptica del judo, es perceben com oportunitats i no com amenaces, i que faciliten els processos d’innovació.Aquest és l`objectiu d’aquest llibre, acompanyar-nos des de la visió d’un esport  fundat per Jigoro Kano al Japó, un esport que és escola de vida i ens ensenya que a qui hem de vèncer, en realitat, és a nosaltres mateixos.

Com s´organitza el llibre?

El llibre es divideix en dues parts:


A la primera, fem una introducció al judo i examinem les sorprenents analogies entre aquesta disciplina i una de les ciències més transformadores del segle XX, el management modern.


La segona part es centra en la descripció del mètode, fonamentat en l´experiential learning, aprenentatge experiencial. Aprendre amb el nostre propi cos.

Analitzarem casos pràctics i exemples de l´aplicació del judo a l´estratègia empresarial, al desenvolupament del lideratge, a la innovació i al propi desenvolupament personal. Una aplicació que molt sovint observem i fins i tot practiquem al nostre entorn, sense ser-ne conscients.
Si tenim la capacitat d´identificar el que realment ens ajuda a tenir èxit i com podem aprendre-ho, milorar-ho i aplicar-ho serem, sens dubte, al camí d l´adaptació.

Al camí del ju.


Ferran Agúndez

Mes sobre JM

Judo Management és una aplicació que combina els principis i ideals dels judo amb la teoria i la pràctica del management, és a dir, amb la direcció i organització d’empreses.

 I quins són aquests ideals i principis del judo?

El mestre Jigoro Kano, fundador d’aquest esport, va definir dos ideals bàsics, el primer d’ells és la millor utilització de l’energia. Aquest propòsit s’aconsegueix aplicant la intel·ligència per sobre de la força. Si competeixes amb un adversari que és més fort que tu utilitzant només la força, et guanyarà. En canvi, si utilitzes la intel·ligència pots ser tu qui el venci: el petit és capaç de guanyar el gran. A més, quant més potent és l’adversari i més difícil resulta guanyar-lo, més aprens i més creixes

El segon ideal es basa en la cooperació, i és que per Jigoro Kano era molt important compartir i difondre. Si jo practico i comparteixo la millora que n’obtinc em retroalimento. Dit d’una altra manera: si jo t’ajudo, tu cada vegada en sabràs més, i això farà que jo cada cop tingui més dificultats per vèncer-te. El resultat final serà positiu perquè gràcies a haver compartit i cooperat sabrem més que del que coneixíem abans de començar el combat.

I aquests són els ideals que s´apliquen a les empreses i organitzacions?

Efectivament. La millor utilització de l’energia seria l’equivalent a la utilització eficient dels recursos, i quan afegim el segón  principi: la cooperació interna i tenir en compte els stackeholders (altres parts implicades, clients, proveïdors  institucions, la societat en general) obtenim en conjunt un benefici mes gran.

Això és el que els judokes fem quan practiquem: utilitzem i compartim uns recursos i uns valors que ens fan créixer i avançar.

Quines diferencies hi ha amb relació a  altres propostes de formació?

Judo management s´enquadra dins del que es coneix com aprenentatge experiencial. No és el mateix explicar que el petit pot guanyar el gran, que experimentar-ho amb el propi cos. Amb el judo management es pot experimentar l’emoció de passar d’una situació de debilitat a una de superioritat.

A més, el judo retalla les distàncies, encén el nostre interruptor intern i fa que augmenti la proximitat i la cohesió. En les sessions un cinturó blanc -una persona que s’ha incorporat a l’empresa fa pocs dies- té oportunitat de fer judo amb el cinturó negre -el director general-. Aquest fet provoca que s’interactuï amb les persones amb les quals normalment només et sols saludar i això crea una empatia que cohesiona el grup.

 

Contacte