Què és Judo Management?

Un training per a empreses i tot tipus d´organitzacions, amb una metodologia innovadora que aprofita les analogies entre el management i els fonaments del Judo, “el camí de la flexibilitat,  per a  millorar les habilitats que ens ajuden a afrontar amb èxit, un entorn complex.

 ” El judo es la via per aprendre la utilització  més efectiva de la energia física i mental. “ (Jigoro  Kano , fundador del judo).