Métode Judo Management

Judo Management és una aplicació que combina els principis i ideals dels judo amb la teoria i la pràctica del management, és a dir, amb la direcció i organització d’empreses.

 I quins són aquests ideals i principis del judo?

El mestre Jigoro Kano, fundador d’aquest esport, va definir dos ideals bàsics, el primer d’ells és la millor utilització de l’energia. Aquest propòsit s’aconsegueix aplicant la intel·ligència per sobre de la força. Si competeixes amb un adversari que és més fort que tu utilitzant només la força, et guanyarà. En canvi, si utilitzes la intel·ligència pots ser tu qui el venci: el petit és capaç de guanyar el gran. A més, quant més potent és l’adversari i més difícil resulta guanyar-lo, més aprens i més creixes

El segon ideal es basa en la cooperació, i és que per Jigoro Kano era molt important compartir i difondre. Si jo practico i comparteixo la millora que n’obtinc em retroalimento. Dit d’una altra manera: si jo t’ajudo, tu cada vegada en sabràs més, i això farà que jo cada cop tingui més dificultats per vèncer-te. El resultat final serà positiu perquè gràcies a haver compartit i cooperat sabrem més que del que coneixíem abans de començar el combat.

I aquests són els ideals que s´apliquen a les empreses i organitzacions?

Efectivament. La millor utilització de l’energia seria l’equivalent a la utilització eficient dels recursos, i quan afegim el segón  principi: la cooperació interna i tenir en compte els stackeholders (altres parts implicades, clients, proveïdors  institucions, la societat en general) obtenim en conjunt un benefici mes gran.

Això és el que els judokes fem quan practiquem: utilitzem i compartim uns recursos i uns valors que ens fan créixer i avançar.

Quines diferencies hi ha amb relació a  altres propostes de formació?

Judo management s´enquadra dins del que es coneix com aprenentatge experiencial. No és el mateix explicar que el petit pot guanyar el gran, que experimentar-ho amb el propi cos. Amb el judo management es pot experimentar l’emoció de passar d’una situació de debilitat a una de superioritat.

A més, el judo retalla les distàncies, encén el nostre interruptor intern i fa que augmenti la proximitat i la cohesió. En les sessions un cinturó blanc -una persona que s’ha incorporat a l’empresa fa pocs dies- té oportunitat de fer judo amb el cinturó negre -el director general-. Aquest fet provoca que s’interactuï amb les persones amb les quals normalment només et sols saludar i això crea una empatia que cohesiona el grup.