Mètode Judo Management

 

  “El principal objectiu del Judo és inculcar en l’ànima de les persones un esperit de respecte pels principis de màxima eficàcia, i de prosperitat i ajuda mútua que puguin aplicar a les seves vides.”

Jigoro Kano,

Fundador del Judo

APRENENTATGE EXPERIENCIAL

El propòsit de l’mètode Judo Management és aprofitar les analogies entre les dues disciplines, el judo i el management. Aquesta combinació és una mostra de que podem inspirar-nos en àmbits de coneixement aparentment allunyats i inconnexos per a desenvolupar habilitats que ens ajudin a aconseguir els nostres objectius personals i professionals.

ACCIO, DEBATRE I PLÀ 

Per aconseguir que els participants s’inspirin i conservin un record únic

Les sessions plantegen dinàmiques inspirades en el judo i adaptades per a no judokes, acompanyades amb presentacions i material audiovisual de suport, amb l’objectiu de promoure debats i generar un pla d’acció individual.

EL JUDO ÉS MANAGEMENT 

El judo, no és tan sols un “storytelling”, un relat per acompanyar principis, eines i tasques de management. Ensenya a utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient. La clau de la metodologia és associar correctament el missatge verbal i l’estímul físic i visual. El disseny de la sessió amb una integració multisensorial de la informació contribueix a potenciar el missatge i augmenta l’experiència d’aprenentatge.

JUDO “el camí de la flexibilitat” 

Jigoro  Kano va fundar el judo a la fi de el segle XIX amb una finalitat eminentment educativa. Per reforçar el seu físic feble, Kano es va iniciar en la pràctica del ju- jitsu, art marcial sense armes desenvolupat per i per als samurays, descobrint mitjançant la seva pràctica que no tan sols aconseguia reforçar se físicament sinó que també ho feia intel·lectualment i que per tant podia aplicar les experiències a la seva vida i podia ser de gran utilitat per a la modernització de Japó.